JOIN ME ON MY CHANNEL

In english

I started my youtube channel 2014 in Swedish, But will now change to both Swedish and English, so I can reach more people. The channel is a completely independent Christian channel.

The Channel takes up questions about chrisianity and the Bibel.

The whole idea is to talk about what the Bibel really is saying. Many christians today dont belive the Bibel is true anymore.

That it´s more storys for us to help us, like recommendations. That is NOT TRUE!

I also try to discuss subjects in the Bibel that many chrisians and preachers try to avoid.

If you have any questions or thoughts about chrisianity or the Bibel, feel free to write to me on my mail or write a comment. Then I will try to respond to your questions.

I hope you will thrive and be encouraged by the channel like It says in:


”John 3:17: For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him.”
I also write books in different christian Subjects.


I do this for free and belive Jesus will help me out.


Now I will start a Ministry to have meetings in churches and other places by preching and discapels training in Jesus gifts and the supernatural of our amazing god, in every part of the world God wants me. I belive that God will send a big revival all over the world in the near future.


Me and my team don´t take any pay for this so all churches small or big can take part of our misson for Jesus and we will help you in any way way we can. you do´t need to be a church to get our help,we help all that wants to follow Jesus.


I accept gifts if you want to contribute. If you have a company or organisation that wants to support me, I can put your logo up if you like with my other sponsors, or you can choose to be a silent partner,

it´s up to you.

If you like to give a gift see sponsors futher below.


I also get alot of mail about support in prayer, so if you need help in your life please do not hesitate to contact me on my mail (only I read the mail) . I have seen God do amazing supernatrual things when we come togheter and pray.


If you want to know more about our work for helping pepole and other organitations with money

contact me or go in to my crowedfounding page where I update a little more about what we do. 


God bless you all!

Best regards


Kjell  Henricson

Hope ministry


På Svenska

Jag startade min youtubel 2014 på Svenska men har nu ändrat till både Svenska och Engelska. kanalen är en helt fristående kristen kanal som tar upp frågor om kristendom och bibeln.

Hela tanken är att berätta vad bibeln verkligen säger. Många människor i dagens samhälle, vare sig dom tror på Gud eller inte, tror inte längre på bibeln eller historierna i den.

Om ni har frågor eller tankar om bibeln och kristendom, skriv gärna i kommentarerna på kanalen eller skicka ett mail, så ska jag försöka förklara det ni undrar över.

Min utgångspunkt är även att ta upp saker som andra undviker att prata om.


Det står i Johannesevangeliet 3:17 : Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.


Jag skriver även kristna böcker om olika områden.


Jag gör detta på utan ersättning och tror fullt ut att Jesus kommer ta hand om mig och välsigna mig.


Nu kommer jag starta en Ministry för att ha möten i kyrkor och andra platser genom att predika och ha lärjungaträning i Jesugåvor, mirakler, under och tecken i varje del av världen God skickar mig till.

Jag tror att Gud kommer sändaa en stor väckelse över världen inom en snar framtid.


Jag och mitt team tar inget betalt för detta så att alla kyrkor, stora eller små kan få ta del av vår kallelse för Jesus och vi kommer hjälpa er på alla sätt vi kan. Ni behöver inte vara en kyrka för att få vår hjälp, vi hjälper alla som vill följa Jesus.


Jag accepterar frivilliga gåvor om du /ni vill bidra ekonomisk för att stödja mig. Om du har ett företag eller organisation kan jag lägga upp er logga bland min sponsorer eller så kan ni välja att vara een helt anonym givare, detär helt upp till dig. 

Om du vill skänka en personlig gåva se sponsorer

längre ner på sidan.


Jag får också många mail med förfrågningar om bönehjälp mm. Så om du behöver hjälp i ditt liv tveka inte att kontakta mig på min mail (det är bara jag som har tillgång till mailen ingen annan). Jag har fått se Gud göra otroliga saker när vi kommer tillsammans och ber.


Om ni vill veta mer om vårt jobb med att hjälpa människor och organitationer med pengar. kontakta mig eller gå in på min crowedfounding page.där uppdaterar jag lite mer om vad vi jobbor med just nu.


Gud välsigne er!

Mvh


Kjell Henricson

Hope Ministry


Sponsors/Sponsorer

If you like to give a gift to my private person, my Ministry, youtube channel, writing, shop etc. You can do that private our by your company or organisation.

If you like I put up your company/organisation as a sponsor, but thats up to you.Many givers want to be anonymous.

You can sponsor me true my gofoundme page by clicking on the picture.

Om du vill skänka en gåva till mig privat, min Ministry, youtube kanal, mitt skrivande, butik mm. Så kan du göra det privat eller genom ditt företag. Om du sponsrar via ett företag eller organisation kan jag lägga upp er logga bland mina sponsorer, men det är upp till er.Många givare vill vara anonyma. Ni kan sponsra mig genom min gofoundme sida genom att klicka på bilden.


Vi accepterar/we accept

Följ oss/Follow us